close
تبلیغات در اینترنت
شارژ امروز شارژ امروز

شارژ و اینترنت رایگان

دریافت روزانه شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول.

شارژ 21 هزارتومنی همراه اول رایگان

سامانه شـارژ 21هزار تومانی همراه اول
جدید1-ارسـال 1291264 بـه 307000
2- ارسـال 555 بـه 307000
دریــافــت کـد
دعوت از 2نفر اول هزار تومان شارژ
دعوت از 5نفر بعدی 5 هزار
دعوت از 10نفر بعدی 15 هزار
🔴 دوستانی که دعوت میکنید باید حداقل 6 ساعت در سامانه عضو بمانند 🔴
چک کردن تعداد دعوتی ها ارسال 5 به 307000
دریافت شارژ ارسال appidosharj به 307000
لغو با ارسال off به 307000
کانال شارژرایگان
@sharj_raayeganادامه مطلب و دانلود

شارژ رایگان ایرانسل جدید

شارژ 3000 تومانی ایرانسل ( 737453)
@sharj_raayegan
#کسانی_که_شرکت_نکردند
آپدیت نیست
#سرویس_چمدان

ارسال 1495011621 ب 737453

هزینه ندارد

پس از دریافت کدبه ازای #هر_دو_نفر که کد شما را ارسال کند و #یک محتوا در روز بعد دریافت کنند، 3000 تومان شارژ دریافت میکنید .

@sharj_rayegan


اطلاع از تعداد دعوت با ارسال 300
دریافت شارژ با ارسال 3 بار 1000 ب 737453
خط مستقیم شارژ میشود.
لغو با ارسال L ب 737453
@sharj_raayeganادامه مطلب و دانلود

شارژ رایگان همراه اول جدید

شارژ جدید همراه اول
​شارژ رایگان تیر ماه همراه اول

شارژ جدید همراه اول(انقضا رو اطلاع میدیم)

 هزینه : 400 تومان

 با سیمکارت بدون شارژ هم میشه شرکت کرد

1- ارسال   123   به  307557

2- ارسال    9    به   307557

3- ارسال   1344400  به  307557

 به ازای دعوت از 3 نفر اول 3هزار تومان

  دعوت از 5نفر بعدی 5هزار تومان

 به ازای دعوت از 5نفر بعدی 5هزار تومان

 سقف شارژدهی: 13هزار تومان

برای خطوط 990جوابی نمیده

 چک کردن تعداد دعوتی ها  ارسال   555  به  307557

دریافت شارژ   ارسال  666  به  307557

 لغو با ارسال  off  به  307557ادامه مطلب و دانلود